<< powrót

Laureaci Sesji KNO 2010
 

     W dniu 19 kwietnia 2010 na Wydziale Ogrodniczym UR w Krakowie odbyła się Sesja Koła Naukowego Ogrodników. Na sesji wygłoszonych zostało przez studentów naszego Wydziału 7 referatów. Wszystkie były przygotowane i przedstawione na bardzo wysokim poziomie. W skład jury wchodziło czterech pracowników naukowych naszej Uczelni oraz przedstawiciel Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego. Oceny były bardzo wysokie i nie różniły się znacząco. Niemniej trzeba było wyłonić laureatów.
      


[Rozmiar: 21074 bajtów] [Rozmiar: 28260 bajtów] [Rozmiar: 24825 bajtów] [Rozmiar: 28694 bajtów] [Rozmiar: 23680 bajtów] [Rozmiar: 23413 bajtów]
[Rozmiar: 26381 bajtów] [Rozmiar: 21824 bajtów] [Rozmiar: 21915 bajtów] [Rozmiar: 22407 bajtów] [Rozmiar: 19984 bajtów] [Rozmiar: 19984 bajtów]
[Rozmiar: 21074 bajtów] [Rozmiar: 28260 bajtów] [Rozmiar: 24825 bajtów] [Rozmiar: 28694 bajtów] [Rozmiar: 23680 bajtów] [Rozmiar: 23413 bajtów]

LISTA LAUREATÓW

Miejsce pierwsze:

Magdalena Szwałek i Marcin Gomerski, Sekcja Roślin Ozdobnych
Tytuł: Paphiopedilum primulinum - wprowadzić egzotykę "pod strzechy"
Opiekunowie naukowi: dr inż. Zofia Włodarczyk, dr inż. Małgorzata Maślanka

Miejsce drugie:

Jarosław Pławiak i Aleksandra Wykurz, Sekcja Genetyki
Tytuł: Ocena polimorfizmu i analiza dziedziczenia cechy mrozoodporności różaneczników przy wykorzystaniu markerów molekularnych EST-PCR
Opiekun naukowy: dr Małgorzata Czernicka

Miejsce trzecie:

Joanna Dąbrowska i Monika Ropek, Sekcja Fizjologii Roślin
Tytuł: Wpływ różnorodnego stresu wodnego na wybrane parametry Euphorbia pulcheirrima
Opiekun naukowy: dr inż. Anna Kołton

Miejsce trzecie równorzędne:

inż. Olga Długosz-Grochowska, Sekcja Fizjologii Roślin
Tytuł: Nowe kolory dla zdrowia - czyli właściwości antyoksydacyjne fioletowej odmiany kalafiora
Opiekunowie naukowi: dr hab. Renata Wojciechowska, dr inż. Anna Kołton

     Na Sesji Ogólnouczelnianej Kół Naukowych UR dnia 27 maja 2010 referaty będą wygłaszać laureaci miejsca pierwszego i drugiego. Laureaci miejsca trzeciego przedstawią swoje wyniki w formie posteru.

© 2008-2011 Koło Naukowe Ogrodników UR Kraków