<< powrót

Wydziałowa Sesja Koła Naukowego Ogrodników 2009
 

     Różnorodność tematów, dobrze przygotowane referaty i bardzo miła atmosfera - tak można krótko podsumować sesję. Wszyscy uczestnicy przygotowali bogato ilustrowane, ciekawe prezentacje z zakresu swoich badań. Po każdym referacie odbywała się ciekawa dyskusja.
      Autorzy dwóch pierwszych miejsc będą mieli możliwość wzięcia udziału w Sesji Ogólnouczelnianej (w tym roku o zasięgu międzynarodowym), natomiast autorzy miejsca trzeciego i czwartego przedstawią swoje wyniki badań w formie posteru. Sesja Ogólnouczelniana odbędzie się 28 i 29 maja br.
      Każdy uczestnik otrzymał dyplom i zeszyt zawierający streszczenia prac studentów działających we wszystkich Kołach Naukowych naszej uczelni, wydany przez Dział Nauczania.
      Laureaci miejsca I - IV otrzymali nagrody książkowe. Nagrodą szczególną był kilkudniowy wyjazd do Czech w dniach 26 - 30 kwietnia.
     W Sesji uczestniczyły władze dziekańskie, opiekunowie kół naukowych, przedstawiciele kadry naukowej wydziału, doktoranci oraz studenci. Honorowym gościem był Pełnomocnik Rektora d/s Kół Naukowych prof. dr. hab. Bogusław Barabasz.


[Rozmiar: 21074 bajtów] [Rozmiar: 28260 bajtów] [Rozmiar: 24825 bajtów] [Rozmiar: 28694 bajtów] [Rozmiar: 23680 bajtów] [Rozmiar: 23413 bajtów]
[Rozmiar: 26381 bajtów] [Rozmiar: 21824 bajtów] [Rozmiar: 21915 bajtów] [Rozmiar: 22407 bajtów] [Rozmiar: 19984 bajtów]

LISTA LAUREATÓW I UCZESTNIKÓW

I miejsce: Łukasz M. Kołodziejczyk,
Tytuł referatu:"Przyczynek do znajomości flory glonów Parku Narodowego Ras Mohamed; Południowy Synaj"
(Sekcja Botaniki i Ekologii, Opiekun naukowy: Prof. dr hab. Konrad Wołoski, Instytut Botaniki PAN, Kraków)

II miejsce: Olga Długosz,
Tytuł referatu: "Dyskomfort wzrostu siewek łubinu żółtego w warunkach długotrwale podwyższonej temperatury pożywki" (Sekcja Fizjologii Roślin, Opiekun naukowy: dr hab. Renata Wojciechowska)

III miejsce: Joanna Dąbrowska, Monika Ropek,
Tytuł referatu: "Czy fluorescencja liści moe być wskaźnikiem starzenia się ciętych róż?"
(Sekcja Fizjologii Roślin, Opiekun naukowy: mgr inż. Anna Kołton)

IV miejsce: Natalia Dulak, Beata Czyrwik,
Tytuł referatu:"Nie taki diabeł straszny ..., czyli nowy dla nauki gatunek - straszyk diabelski"
(Sekcja "Hodowla Owadów i Pajęczaków Egzotycznych" Opiekun naukowy: mgr inż. Patrycjusz Nowik)

POZOSTALI UCZESTNICY (w kolejności alfabetycznej):

Michał Bijak, Tytuł referatu: "Wpływ bioregulatorów na rozgałęzianie drzewek jabłoni w szkółce"
(Sekcja Sadownictwa, Opiekun naukowy: dr inż. Maciej Gąstoł)

Marcin Gomerski, Przemysław Kopeć,Tytuł referatu: "Na początku było..." nasiono - czyli jak pozyskać nowe gatunki do kolekcji roślin biblijnych",
(Sekcja Roślin Ozdobnych, Opiekun naukowy: dr inż. Zofia Włodarczyk)

Krzysztof Kapała, mgr inż. Anna Hostyńska,Tytuł referatu: "Inwentaryzacja generatywnych okazów Hedera helix L. na terenie najstarszej części Cmentarza Rakowickiego w Krakowie",
(Sekcja Botaniki i Ekologii, Opiekun naukowy: dr inż. Zbigniew Gajewski)

Anna Konieczny, Edyta Kąkol, Tytuł referatu: "Wiosna w styczniu - czyli jak szybko wybudzić pąki wybranych krzewów ze stanu spoczynku"
(Sekcja Fizjologii Roślin, Opiekun naukowy: dr hab. Renata Wojciechowska)

Anna Kudzia, Agata Kapuścińska, Tytuł referatu: "Związki fenolowe w pączkach brzozy, leszczyny i buka"
(Sekcja Biochemii Ekologicznej, Opiekun naukowy: dr Adam Świderski)

© 2008-2011 Koło Naukowe Ogrodników UR Kraków