AKTUALNOŚCI

Dnia 15 kwietnia (poniedziałek) 2013 roku w sali wykładowej Wydziału Ogrodniczego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (al. 29 Listopada 54) odbędzie się Sesja Koła Naukowego Ogrodników

S E R D E C Z N I E   Z A P R A S Z A M Y !

 

W dniach 23 i 24 maja 2013 roku w Centrum Kongresowym UR odbędzie się Ogólnouczelniana Sesja Kół Naukowych Uniwersytetu Rolniczego

 

Pod adresem: - www.kno.fora.pl - dostępne jest studenckie forum dyskusyjne naszego koła.    

HISTORIA WYDARZEŃ

W dniach 21-22 maja 2012 w Centrum Kongresowym UR odbyła się II Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych z udziałem studentów UR oraz gości krajowych i zagranicznych. Zdjęcia można oglądnąć na stronie głównej UR Kraków w zakładce Kalendarium (2012 Maj).

W dniach 26-27 maja 2011 w Centrum Kongresowym UR w Krakowie odbyła się Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych ! W miłej, naukowej atmosferze spędziliśmy razem dwa dni. Gościliśmy delegatów z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Poznaniu, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz z warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Wygłoszonych zostało 17 referatów, wywieszonych - 30 posterów. Poziom był bardzo wysoki, a jury miało trudny orzech do zgryzienia z wyłonieniem laureatów. Nowością było nagłośnienie Sesji Posterowej, podczas której studenci  przedstawiali krótko wyniki swoich badań. Pierwszy dzień Sesji zakończył się miłym spotkaniem integracyjnym na Kopcu Kościuszki z przepiękną panoramą Krakowa w tle. Pogoda była zamówiona! Koło Naukowe Ogrodników UR Kraków zdobyło na Ogólnopolskiej Sesji Kół Naukowych dwie nagrody:  Joanna Dąbrowska i Monika Ropek z Sekcji Fizjologii Roślin (opiekun naukowy - dr inż. Anna Kołton) za referat "Zdrowe jest piękne, czyli jadalne owoce roślin ozdobnych" - III miejsce  oraz  Patrycja Pacak z Sekcji Żywienia Roślin (opiekun naukowy dr hab. Iwona Kowalska) za poster "Efektywność wzbogacania sałaty w selen i jod" - wyróżnienie. Gratulacje!!!

Sesja Wydziałowa Koła Naukowego Ogrodników odbyła się w dniu 11 kwietnia 2011r... więcej>>

Dnia 27 maja 2010 r. odbyła się w Centrum Kongresowym Sesja Ogólnouczelniana... więcej>>

Dnia 19 kwietnia 2010 r. odbyła się doroczna sesja Koła Naukowego Ogrodników na Wydziale Ogrodniczym UR... więcej>>

        26 listopada 2009 r. odbyło się doroczne spotkanie otwarte dla aktualnie działających studentów i tych, którzy chcieliby rozpocząć pracę w Kole Naukowym Ogrodników.
Opiekunowie sekcji przedstawiali propozycje tematów badawczych oraz korzyści jakie daje praca w Kole, o czym mówili nie tylko Dziekan, Opiekun wydziałowy i pozostali wykładowcy ale także sami studenci... (GALERIA).

W dniach 28-29 maja 2009 w Centrum Kongresowym UR odbyła się I Międzynarodowa Sesja Kół Naukowych... więcej>>

W dniu 20 kwietnia 2009 na Wydziale Ogrodniczym UR odbyła się sesja Koła Naukowego Ogrodników...więcej>>

W dniu 28 listopada 2008 r.odbyło się spotkanie otwarte Dziekana, Opiekuna Wydziałowego oraz wszystkich Opiekunów poszczególnych sekcji KNO z liczną grupą studentów zainteresowanych działalnością Koła... (GALERIA).

INFORMACJE OGÓLNE

W ramach Koła Naukowego Ogrodników działają sekcje (w tym międzywydziałowe) w poszczególnych Katedrach Wydziału. Poniżej zostały wymienione nazwy sekcji oraz ich opiekunowie wraz z propozycjami zagadnień możliwych aktualnie do realizacji. Studenci zainteresowani pracą w Kole proszeni są o nawiązanie bezpośredniego kontaktu z Opiekunem wybranej sekcji. Wówczas będzie możliwość ustalenia konkretnego tematu pracy i terminu rozpoczęcia pracy w Kole. Praca w KNO pozwala rozwijać zainteresowania naukowe w czasie trwania studiów niezależnie od realizacji pracy magisterskiej, pomaga w nabywaniu umiejętności badawczych, w zapoznaniu się z technikami laboratoryjnymi itp., może też wpływać na wybór tematu pracy magisterskiej. Uzyskane wyniki mogą zostać dołączone do pracy inżynierskiej. Praca w Kole dostępna jest dla studentów stacjonarnych i zaocznych. Efekty badań prezentowane są na różnych Sesjach Kół Naukowych w postaci prezentacji,  posterów. Streszczenia prac drukowane są w specjalnym zeszycie Kół Naukowych UR.

Opiekun KNO: Zarząd Koła (rok akad. 2012/13): dr inż. Anna Kołton Przewodniczący: Jarosław Pławiak
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin (specjalność: Bioinżynieria)
p.412, tel. 12 662 52 11
koltona@ogr.ur.krakow.pl
SEKCJE KNO

SEKCJA BOTANIKI I EKOLOGII - Opiekun: dr inż. Zbigniew Gajewski
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin
Tematyka:  Warunki występowania wybranych gatunków roślin w siedliskach
                     naturalnych i zaburzonych.

SEKCJA BIOCHEMII EKOLOGICZNEJ - Opiekun: dr Adam Świderski
Zakład Biochemii
Tematyka: Porównywanie barwy kwiatów i zawartości barwników u roślin.
                    Roślinne związki fenolowe jako antyoksydanty.
                    Ekologiczne znaczenie związków wtórnych.
                    Ekologiczne znaczenie barwników.

SEKCJA FIZJOLOGII ROŚLIN - Opiekun: dr inż. Joanna Augustynowicz
Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin
Tematyka:  Czynniki modyfikujące procesy fizjologiczne roślin (fotosyntezę, oddychanie,
                     wzrost, rozwój) oraz aktywność antyoksydacyjną. Fitoremediacja.

SEKCJA GENETYKI - Opiekun: dr hab. Dariusz Grzebelus
Katedra Genetyki i Hodowli Roślin
Tematyka:   Ocena różnorodności genetycznej w kolekcji Daucus carota
                      (Marchew jadalna i dzicy krewniacy) - cechy morfologiczne,
                      skład chemiczny, markery molekularne.
                      Analiza genomów roślinnych pod kątem obecności transpozonów
                      (ruchomych elementów genetycznych). Hodowla odpornościowa,
                      testy na odporność, selekcja in vitro.

SEKCJA OCHRONY ROŚLIN - Opiekun: dr inż. Beata Jankowska (Entomologia) i
                                                                        prof. Zbigniew Burgieł (Fitopatologia)
Katedra Ochrony Roślin
Tematyka:   Choroby i szkodniki roślin ozdobnych w nasadzeniach miejskich
                      Krakowa.

SEKCJA ROŚLIN OZDOBNYCH - Opiekun: dr inż. Zofia Włodarczyk
Katedra Roślin Ozdobnych
Tematyka:   Rośliny pustynne. Róże - odmiany, fenologia, uprawa. Rośliny biblijne.
                      Byliny.

SEKCJA SADOWNICTWA - Opiekun: dr Maciej Gąstoł
Katedra Sadownictwa
Tematyka: Rozmnażanie roślin sadowniczych. Mikoryza w szkółkarstwie.
                    Regulatory wzrostu w produkcji szkółkarskiej. Selekcja i ocena
                    nowych podkładek i odmian.
                    Biologia kwitnienia roślin sadowniczych. Przerzedzanie zawiązków.
                    Przechowalnictwo i przetwórstwo owoców. Substancje biologicznie
                    czynne w owocach mało znanych gatunków sadowniczych.

SEKCJA PSZCZELNICTWA - Opiekun: dr Adam Tofilski
Katedra Sadownictwa
Tematyka:  Rozpoznawanie owadów na podstawie użyłkowania skrzydeł.
                     Porównywanie warunków życia owadów na podstawie rozmiaru
                     i asymetrii skrzydeł.

 

SEKCJA WARZYWNICTWA - Opiekun: dr inż. Aneta Grabowska
Katedra Warzywnictwa z Ekonomiką Ogrodnictwa
Tematyka:  Rośliny lecznicze i przyprawowe. Wartość biologiczna różnych gatunków
                     warzyw i ziół - bardziej i mniej znanych. Biologia kwitnienia roślin warzywnych
                     i zielarskich (obserwacje z wykorzystaniem najnowocześniejszego sprzętu
                     mikroskopowego).

 

 

SEKCJA ŻYWIENIA ROŚLIN - Opiekun: dr hab. Iwona Kowalska
Katedra Uprawy i Nawożenia Roślin Ogrodniczych
Tematyka:  Żywienie mineralne roślin a jakość plonu. Doskonalenie upraw roślin
                     technikami bezglebowymi. Grzyby mikoryzowe w bezglebowych uprawach
                     roślin warzywnych.

 

SEKCJE O ZASIĘGU MIĘDZYWYDZIAŁOWYM
 
SEKCJA "POLSKO-UKRAIŃSKIE BADANIA
W KARPATACH WSCHODNICH"

Opiekun: dr inż. Zbigniew Gajewski (Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin)

Strona główna UR >>
© 2008-2011 Koło Naukowe Ogrodników UR Kraków